در شب عید غدیر و شب های مثل آن باید فضیلت این شب ها و روز ها و صاحب آنها و مطاعن دشمنان ایشان و احادیث ورده در زمینه ی ولایت،با اقامه ی دلیل و برهان ذکر شود تا موجب تقویت عقاید مذهبی مستمعین گردد،نه اینکه اینگونه مجالس ،به خنده و لهو ولعب گذرانده شود.

/ 1 نظر / 10 بازدید